VADĪBAS KONSULTĀCIJAS

Biznesa vajadzību izpratne, pieredze, kontakti un radošs skatījums ikdienišķām lietām. Mēs zinām, kā sasniegt mērķi ar pareizu vēstījumu.

INTEREŠU AIZSTĀVĪBA

Lai sasniegtu mērķi, jārunā vienā valodā. Burtiskā un pārnestā nozīmē. Mēs zinām - kā. Mums ir kontakti, pieredze un mēs zinām, kā panākt, lai jūs sadzird. Pareizajā vietā un pareizajā laikā.

KORPORATĪVĀ KOMUNIKĀCIJA

Mūsu stiprā puse ir zināšanas - kā komunicēt ar ieinteresētām pusēm, kā veidot produktu komunikāciju, reizē veicinot uzņēmuma zīmola, vērtību un leģendas atpazīstamību. 


KOMUNIKĀCIJA DIGITĀLAJĀ VIDĒ

Digitālā vide mainās ik dienu, stundu un sekundi. Mēs strādājam ātrāk. Ar rūpīgi izstrādātām stratēģijām mēs efektīvi sasniedzam mērķus.

MEDIJU ATTIECĪBAS

Tas, kas ir mediju dienaskārtībā, ir aktuāls. Mēs zinām, kā tur nokļūt. Mēs protam izstāstīt jūsu stāstu, veidot ziņu svarīgu un aktuālu.

KORPORATĪVĀ SOCIĀLĀ ATBILDĪBA

Būt atbildīgam nozīmē domāt plašāk. Saredzēt vairāk. Mēs palīdzēsim saskatīt nianses, tās izcelt un parādīt. 

KRĪZES UN PROBLĒMSITUĀCIJU PĀRVALDĪBA

Esam pārliecināti - labāk būt sagatavotam, nekā krist panikā. Palīdzam laicīgi apzināties riskus, sagatavot atbildes, reaģēt ātri.

APMĀCĪBAS

Kā ar vārdiem sasniegt mērķi? Kā kļūt pamanāmam pūlī? Kā nepazust informācijas plūsmā? Mēs zinām, cik būtiska ir pārliecinoša komunikācija. Mēs to protam. Varam iemācīt!

IEKŠĒJĀ KOMUNIKĀCIJA

Ikviena uzņēmuma vissvarīgākās attiecības ir attiecības ar darbiniekiem, jo tie ir nozīmīgs resurss. Iedvesma un motivācija ir tikpat svarīga kā alga. Mēs palīdzēsim komunicēt mērķtiecīgi, ar nozīmi un tā, lai tas patiesi iedvesmo.