Klienti

Mēs augstu novērtējam aģentūras profesionalitāti un darbinieku atbildīgo pieeju uzdevumiem. Komanda izprot klienta vēlmes un vajadzības un spēj veiksmīgi sasniegt savus mērķus.

- Guntra Matīsa, Fortum Oy komunikācijas speciāliste

Aģentūras stiprās puses ir plaša pieredze gan privātā, gan publiskā sektora projektos, pieredzējuši stratēģiskie konsultanti - Inga Latkovska un Silvestrs Savickis, kā arī atsaucība pret klientu vajadzībām. Komanda iekļaujas termiņos, ir labi organizēta un spēj sagatavot augstas kvalitātes idejas un priekšlikumus.

- Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas ekonomists

"LEAD. Korporatīvā komunikācija" konsultantiem lieliski padevās izstrādāt MasterCard sabiedrisko attiecību stratēģiju un sniegt padomus kā arī īstenot taktikas, palīdzot uzņēmumam sazināties ar dažādām ieinteresētajām pusēm, neatkarīgi no tā, vai tās bija ar politiskām saknēm vai nē. Lead nodrošināja MasterCard ar mediju aktivitātēm, piemēram, nodrošinot klātbūtni galvenajos plašsaziņas līdzekļos, piemēram, nacionālajos izdevumos, tiešsaistes ziņu portālos, kā arī radio un TV kanālos.

- Ludovic Espitalier-Noël, MasterCard Europe iekšējās politikas direktors

Mūsu bizness ir izaicinājums komunikācijas ziņā - sabiedrība un plašsaziņas līdzekļi ne vienmēr to uztver pozitīvi. Sadarbojoties ar LEAD, mēs esam sasnieguši atzītu statusu nozarē, mūsu viedoklis tiek novērtēts. Man ir svarīgi, ka aģentūra ir analītiski domājoša, profesionāla un radoša, ka viņi saprot tirgus specifiku, kurā strādājam. LEAD ir lielisks partneris, ar kuru kopīgi sasniegt biznesa mērķus

- Dana Hasana, Amber Beverage Group

Ekonomikas ministrija apstiprina, ka SIA "LEAD. Korporatīvā komunikācija" ir veiksmīgi un profesionāli izpildījusi visus uzdevumus noteiktajos termiņos un nodrošinājusi nepieciešamos resursus darba izpildei, uzdevumi tika rūpīgi plānoti un bija ļoti viegli sazināties ar uzņēmuma darbiniekiem. Komanda uzņēmās vadību vairākos papildu pienākumos, lai veiksmīgāk īstenotu projektu.

- Evita Urpena, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja