Klienti

Aģentūra kampaņas gaitā izrādīja atsaucīgu un uz klientiem orientētu attieksmi, palīdzot atrisināt arī neparedzētas situācijas, piedāvājot tām radošus risinājumus. Aģentūras vecākā projektu vadītāja Zane Bērziņa demonstrēja lielisku prasmi strādāt komandā, palīdzot sasniegt iespējamos labākos kampaņas mērķus un rezultātus. Iekšlietu ministrija ir apmierināta ar īstenoto sadarbību ar aģentūru LEAD.

- Gunta Jansone, Iekšlietu ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja

Aģentūra “LEAD. Korporatīvā komunikācija” spēj piedāvāt radošus risinājumus un tos īstenot atbilstoši kampaņu mērķiem un pasūtītāja izstrādātajām vadlīnijām. Visi darbi tiek veikti kvalitatīvi, savlaicīgi un ar respektu pret klienta vajadzībām. Latvijas Alkohola nozares asociācija ir apmierināta ar sadarbību un plāno to turpināt.

- Dāvis Vītols, Latvijas Alkohola nozares asociācijas izpilddirektors

Visu darbu izpilde ir kvalitatīva un savlaicīga. Uzņēmumā ir laba organizētība un spēja paveikt darbus arī saspringtos termiņos un ar specifiskām vajadzībām, vienmēr tiek piesaistīti nepieciešamās kvalifikācijas speciālisti. “LEAD. Korporatīvā komunikācija” darbinieki ir pretimnākoši un sniedz atbalstu dažādu klienta vajadzību apmierināšanā, pat ja tās iziet ārpus klasiskās komunikācijas rāmjiem.

- Inese Erdmane, Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas valdes priekšsēdētāja

Visi uzdevumi tiek veikti kvalitatīvi, savlaicīgi un atbilstoši klienta vajadzībām. Esam apmierināti ar aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem un plānojam turpmāku sadarbību.

- Ieva Līcīte, SONY Zīmola komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāja Baltijā

Darbi tiek izpildīti kvalitatīvi, ievērojot LAA norādījumus un noteiktos termiņus. Jo īpaši augstu vērtējam “LEAD. Korporatīvā komunikācija” vadības un darbinieku spēju izprast līdz detaļām mūsu biznesa specifiku un atrast mūsu vēlmēm un nepieciešamībām labākos komunikācijas risinājumus.

- Jānis Abāšins, Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents

Kopā ar aģentūru LEAD mēs izaicinošā laikā un apstākļos veiksmīgi atklājām Lidl darbības uzsākšanu Latvijā.

- Dana Hasana, "Lidl Latvija" un "Lidl Igaunija" Korporatīvās komunikācijas vadītāja

Apotheka - Pargi Keskus