Kampaņa "Latvija ES – 10 gadus kopā ar savējiem"

Kampaņa "Latvija ES – 10 gadus kopā ar savējiem"

Maijā apritēja 10 gadi, kopš Latvija kļuva par pilntiesīgu Eiropas Savienības dalībvalsti. Lai akcentētu un informētu Latvijas iedzīvotājus par pārmaiņām un ieguvumiem no šīs dalības, tika īstenota kampaņa “Latvija ES – 10 gadus kopā ar savējiem”.

Deviņās lielākajās pilsētās tika organizētas publiskās diskusijas, kur kā diskusiju dalībnieki piedalījās dažādu nozaru vietējie pārstāvji, kā arī eksperti no Rīgas. Kopā viņi atskatījās uz to, kas ir mainījies šo desmit gadu laikā, akcentējot gan pozitīvos, gan negatīvos aspektus. Paralēli diskusijai, katrā pilsētā tika atklāta foto izstāde “Desmit gadi Eiropā”, kur vietējiem iedzīvotājiem un pilsētas viesiem bija iespēja iepazīties ar nozīmīgākajiem projektiem, kas pēdējo desmit gadu laikā pilsētā īstenoti ar ES struktūrfondu atbalstu un salīdzināt kā bija pirms un pēc.

Kampaņas ietvaros tika nodrošināta komunikācija sociālajā vietnē Facebook, piesaistot arīdzan sabiedrības viedokļu līderu uzmanību. Lai uzrunātu sociālo mediju lietotājus, projekta ietvaros tika izstrādāta interaktīvā aplikācija “ES DNS”, kas ļāva ikvienam sociālo mediju lietotājam noskaidrot, kādam eiropieša tipam tas vairāk piederīgs. Kopumā aplikāciju lietojuši vairāk kā 24 tūkstoši sociālo mediju lietotāju.

Tāpat LEAD izstrādāja kampaņai vienotu vizuālo identitāti – logotipu, infografiku, vizuālos materiālus ar vietējo cilvēku stāstiem, kurās viņi min, kādas iespējas ir pavērušās tieši viņiem vai kādus ieguvumus viņi saskata.

Preses paziņojumu sagatavošana un izplatīšana, kā arī publikāciju iniciēšana centrālajos un reģionālajos plašsaziņas līdzekļos bija galvenās aktivitātes šīs kampaņas laikā darbā ar medijiem, kas veiksmīgi tika īstenots.

Kampaņu atbalstīja Latvijas Ārlietu ministrija, EP Informācijas birojs un EK pārstāvniecība Latvijā.