Iniciatīva „Godīgs eiro ieviesējs”

Iniciatīva „Godīgs eiro ieviesējs”

Iniciatīva „Godīgs eiro ieviesējs” ir viens no eiro ieviešanas informatīvās kampaņas stūrakmeņiem, tās mērķis – cenu stabilitātes veicināšana eiro ieviešanas procesā, iesaistot tajā nozīmīgu Latvijas uzņēmēju daļu, galvenā publika – uzņēmēji un uzņēmēju organizācijas visā Latvijā.

LEAD koordinē galvenās iniciatīvas aktivitātes: sadarbības izveidi ar ietekmīgākajām uzņēmēju organizācijām Latvijā, iniciatīvas pamatprincipu - Memoranda izstrādi, partneru un atbalstītāju piesaisti, informatīvo semināru rīkošanu reģionos iniciatīvas popularizēšanai, kā arī organizē mediju attiecības, uztur iniciatīvas dalībnieku datu bāzi un veido mājas lapas www.godigs.lv saturu.

Lai skaidrotu iniciatīvas pamatprincipus un veicinātu uzņēmēju pievienošanos tai, LEAD tiešās komunikācijas veidā uzrunā visplašāko komersantu un to pārstāvošo organizāciju loku gan ar klātienes prezentāciju, gan pasta un elektroniskā pasta vēstuļu palīdzību. 

Kā papildus informācijas nesēji tiek izmantoti baneri, informatīvie materiāli un infografikas sadarbības partneru, uzņēmēju organizāciju un uzņēmumu - iniciatīvas dalībnieku drukātajos un elektroniskajos resursos. Iniciatīvas koordinācijas ietvaros tiek organizēta „Godīga eiro ieviesēja” vizuālās zīmes - uzlīmju saņemšana iniciatīvas dalībniekiem.

Vairāku preses konferenču rīkošana, preses paziņojumu sagatavošana un izplatīšana, publikāciju – viedokļa rakstu, komentāru un interviju iniciēšana centrālajos un reģionālajos plašsaziņas līdzekļos, kā arī atbilžu gatavošana un sniegšana uz žurnālistu uzdotajiem jautājumiem ir galvenās aktivitātes darbā ar medijiem. Preses konferencēm un daļai reģionu informatīvo semināru nodrošināta iespēja sekot interneta tiešraidēs. 

Iniciatīvu organizē LR Ekonomikas ministrija.